قاصداَپ

Ghasedapp

✅ اطلاع رسانی بدون محدودیت

✅ تولید رمز یکبار مصرف برای سامانه ها

✅ ابزار پشتیبانی آسان برای سامانه ها

✅ اطلاع رسانی هوشمند اخبار و رویدادها

✅ ارائه نمودارهای توصیفی از سامانه ها (BI)

✅ امنیت پیام ها با بهره گیری از پردازش تصویر و متن

چرا نرم افزار قاصد اپ را بروی گوشی خود نصب کنم؟

سهولت استفاده

به راحتی می توانید از این اپلیکیشن استفاده نمایید

به صرفه بودن

با استفاده از قاصد اب در هزینه های اطلاع رسانی صرفه جویی می شود

چند رسانه ای

گزارشات خود را نه تنها به صورت متن، بلکه به همراه نمودارهای متنوع بفرستید

ویژگی های اپلیکیشن

اطلاع رسانی بدون محدودیت

تولید رمز یکبار مصرف برای سامانه ها

ابزار پشتیبانی آسان برای سامانه ها

اطلاع رسانی هوشمند اخبار و رویدادها

ارائه نمودارهای توصیفی از سامانه ها (BI)

امنیت پیام ها با بهره گیری از پردازش تصویر و متن

تصاویر نرم افزار قاصد‌اَپ